Voor het gebruik van (muziek)werken is toestemming nodig van de maker. Als die toestemming verleend wordt, dan kan de maker een vergoeding vragen voor de openbaarmaking of voor de vastlegging van zijn werk.

Het zal u duidelijk zijn dat het voor de auteur bijna ondoenlijk is om te controleren waar en wanneer zijn werk wordt gebruikt. Om die reden hebben muziekauteurs organisaties opgericht die dat voor hun doen, de Vereniging Buma en de Stichting Stemra, tegenwoordig meestal kortweg Buma/Stemra genoemd.